European Rover Challenge (ERC) to międzynarodowe zawody mające na celu wspieranie rozwoju technologicznego. Głównym celem ERC jest stworzenie znormalizowanego systemu testowego i wzorcowego dla robotów planetarnych, a także platformy rozwoju kariery zawodowej w sektorze kosmicznym.

Zawody podzielone są na dwie odrębne formuły: stacjonarna i zdana. Uczestnicy mogą wziąć udział w jednej lub obu formułach. Każda z formuł wymaga specjalnego podejścia i stawia przed zespołami różne zadania.

W formule stacjonarnej, zespoły studenckie z całego świata ciężko pracują nad przygotowaniem w pełni funkcjonalnego łazika marsjańskiego własnej konstrukcji. Łazik musi być samodzielną, mobilną platformą robotyczną. Wszystkie drużyny, które przejdą przez kwalifikacje, wezmą udział w finałach na sztucznym torze marsjańskim w Kielcach, podczas których ich robot zmierzy się z zadaniami wzorowanymi na prawdziwych misjach NASA i ESA.

Zespoły biorące udział w formule zdalnej, podczas zawodów będą korzystały ze standaryzowanego sprzętu, z którym będą łączyły się zdalnie przez Internet z dowolnego miejsca na Ziemi. Zwycięzcą zawodów zostanie ten zespół, który najrzetelniej przygotuje oprogramowanie niezbędne do realizacji misji oraz wykaże się skutecznością w zarządzaniu, reagowaniu na sytuacje krytyczne i zarządzaniu zmianą.

FORMUŁA ON-SITE

TASK 1

TASK 2

TASK 3

TASK 4

NAVIGATION TASK 1

Zadanie to ma na celu zademonstrowanie zdolności systemu do pół- do w pełni autonomicznego przemieszczania się. Zespół powinien opracować projekt, który stopniowo przekształci się w pełni autonomiczny system, przemierzający teren i zbierający po drodze ważne dane. Na wczesnym etapie system może zostać odłączony od pętli z operatorem, ale całe planowanie i szacowanie parametrów musi być wykonywane przez sam system komputerowy. Ogranicza to operatora do prowadzenia łazika na ślepo, tzn. bez dostępu do informacji wizualnych lub innych informacji przestrzennych, jednak każdy rodzaj danych może być przetwarzany na pokładzie, dostarczając operatorowi informacji pomocniczych o lokalizacji i stanie systemu. Inteligentna strategia nawigacji, synteza czujników i przetwarzanie danych obrazowych są niezbędne w tym zadaniu.

Powyższy opis pozwala zrozumieć podstawowe zasady konkurencji i może zawierać błędy. Pełny obowiązujący opis zadania znajduje się w regulaminie zawodów.

SCIENCE & SAMPLE COLLECTION TASK 2

Celem zadania naukowego jest przygotowanie i wykonanie prostego, opartego na badaniach naukowych planu eksploracji naszego Mars Yardu. Zadanie jest podzielone na dwie części:

  1. Planowanie
    Celem tej części jest analiza “miejsca lądowania” i zaprojektowanie misji naukowej w tym obszarze. Zadanie obejmuje przygotowanie następujących elementów: mapa geologiczna Mars Yardu; krótki opis historii geologicznej tego obszaru; falsyfikowalna hipoteza i jej uzasadnienie.
  2. Eksploracja
    Celem tej części jest weryfikacja hipotezy postawionej w Planie Naukowym oraz wykonanie dokumentacji naukowej lub pomiarów po drodze.

Powyższy opis pozwala zrozumieć podstawowe zasady konkurencji i może zawierać błędy. Pełny obowiązujący opis zadania znajduje się w regulaminie zawodów.

MAINTENANCE TASK 3

Zadanie ma na celu zademonstrowanie zdolności łazików do pracy z różnymi elementami zamontowanymi na panelu. Zespół musi wykorzystać urządzenie manipulacyjne łazika do ustawienia przełączników w odpowiednich pozycjach, zmierzenia parametrów elektrycznych, ustawienia innych elementów sterujących panelu oraz obserwowania informacji zwrotnej od wskaźników.

Czas na wykonanie tego zadania jest ograniczony do 30 minut (oraz 15 minut na przygotowanie przed wykonaniem zadania). Łazik powinien być wyposażony w urządzenie manipulacyjne umożliwiające interakcję z panelem sterowania przeznaczonym dla człowieka.

Powyższy opis pozwala zrozumieć podstawowe zasady konkurencji i może zawierać błędy. Pełny obowiązujący opis zadania znajduje się w regulaminie zawodów.

PRESENTATION TASK 4

Zadanie Prezentacyjne pozwala Zespołom na przedstawienie się i zaprezentowanie swoich projektów. Jury oczekuje, że dowie się, w jaki sposób Zespół pracował nad projektem, jakiego rodzaju rozwiązania techniczne zostały zaimplementowane w łaziku (formuła on-site) lub w oprogramowaniu (formuła remote), jakie było podejście Zespołu do rozwiązywania poszczególnych zadań podczas zawodów (np. projekt elektromechaniczny, algorytmy dla formuły on-site i remote) oraz w jaki sposób Zespół rozwiązywał problemy i zagadnienia, które pojawiły się podczas prac nad projektem (lessons learned). Zespół powinien być także przygotowany do sesji pytań i odpowiedzi oraz dyskusji z sędziami.

Zadanie Prezentacyjne dotyczy zarówno formuły zdalnej, jak i stacjonarnej. Zespoły, które biorą udział w obu formułach, wykonują to zadanie dwukrotnie.

Powyższy opis pozwala zrozumieć podstawowe zasady konkurencji i może zawierać błędy. Pełny obowiązujący opis zadania znajduje się w regulaminie zawodów.

Zawody łazików ERC rozgrywane są na specjalnym torze marsjańskim. Jest to unikalna, zaprojektowana przez ekspertów instalacja inspirowana wybranym fragmentem Czerwonej Planety.

Na naszym Mars Yardzie prezentujemy procesy, które kształtują krajobraz Marsa: tworzymy złożoną geologiczną łamigłówkę składającą się z licznych kraterów uderzeniowych, wydm, suchych dolin rzecznych i różnych form wulkanicznych, którą niewiele osób potrafi rozwiązać. Aby jeszcze bardziej absurdalnie skomplikować sytuację, nasz Mars Yard co roku jest inny i reprezentuje odmienny region Czerwonej Planety. Na Mars Yardzie ERC’21 można było zobaczyć dwa aktywne wulkany, trzy kratery uderzeniowe, trzy charakterystyczne generacje przepływów lawy i niezliczone elementy tektoniczne, a także pseudokratery świadczące o interakcji lawy z lodem. ~ Anna Łosiak, sędzia główna zadania naukowego

FORMUŁA REMOTE

TASK 1

TASK 2

TASK 3

NAVIGATION TASK 1

Celem zadania jest bezpieczne pokierowanie łazikiem ExoMy przez Moonyard, odwiedzenie wszystkich punktów orientacyjnych w określonej kolejności oraz dostarczenie dedykowanej sondy do wskazanego punktu orientacyjnego.

‘ExoMy to łazik zaprojektowany z myślą o łatwej produkcji za pomocą druku 3D, inspirowany misją ExoMars. Sprzęt i oprogramowanie ExoMy są w pełni open-source, a dla łazika dostępne są obszerne instrukcje budowy i montażu.’ [źródło: Europejska Agencja Kosmiczna].

Strona internetowa produktu: https://esa-prl.github.io/ExoMy/

Powyższy opis pozwala zrozumieć podstawowe zasady konkurencji i może zawierać błędy. Pełny obowiązujący opis zadania znajduje się w regulaminie zawodów.

MAINTENANCE TASK 2

Istotą zadania jest zlokalizowanie i wyłączenie wadliwych elementów urządzenia podczas procedury jego konserwacji oraz przyczepienie dodatkowego czujnika do obudowy urządzenia za pomocą ramienia robotycznego UR3. Zespoły będą musiały manipulować przyciskami znajdującymi się na panelu urządzenia, przyczepić czujnik do obudowy, sprawdzić czy nie ma wadliwych elementów oraz wyłączyć urządzenie.

Na każdym elemencie zostaną zainstalowane znaczniki ArUco, dzięki czemu będzie możliwe rozpoznanie odpowiednich elementów panelu.

Powyższy opis pozwala zrozumieć podstawowe zasady konkurencji i może zawierać błędy. Pełny obowiązujący opis zadania znajduje się w regulaminie zawodów.

PRESENTATION TASK 3

Zadanie Prezentacyjne pozwala Zespołom na przedstawienie się i zaprezentowanie swoich projektów. Jury oczekuje, że dowie się, w jaki sposób Zespół pracował nad projektem, jakiego rodzaju rozwiązania techniczne zostały zaimplementowane w łaziku (formuła on-site) lub w oprogramowaniu (formuła remote), jakie było podejście Zespołu do rozwiązywania poszczególnych zadań podczas zawodów (np. projekt elektromechaniczny, algorytmy dla formuły on-site i remote) oraz w jaki sposób Zespół rozwiązywał problemy i zagadnienia, które pojawiły się podczas prac nad projektem (lessons learned). Zespół powinien być także przygotowany do sesji pytań i odpowiedzi oraz dyskusji z sędziami.

Zadanie Prezentacyjne dotyczy zarówno formuły zdalnej, jak i stacjonarnej. Zespoły, które biorą udział w obu formułach, wykonują to zadanie dwukrotnie.

Powyższy opis pozwala zrozumieć podstawowe zasady konkurencji i może zawierać błędy. Pełny obowiązujący opis zadania znajduje się w regulaminie zawodów.Subscribe to our newsletter!

I have read and agree to the terms & conditions, privacy policy and want to receive the ERC newsletter via email