European Rover Challenge (ERC) to międzynarodowe zawody mające na celu wspieranie rozwoju technologicznego. Głównym celem ERC jest stworzenie znormalizowanego systemu testowego i wzorcowego dla robotów planetarnych, a także platformy rozwoju kariery zawodowej w sektorze kosmicznym.

W formule ON-SITE zespoły studentów z całego świata ciężko pracują nad przygotowaniem w pełni funkcjonalnego łazika marsjańskiego własnej konstrukcji. Łazik musi być samodzielną, mobilną jednostką. Wszystkie zespoły, które przejdą przez kwalifikacje, będą rywalizować na sztucznym torze marsjańskim w Polsce, wykonując liczne i wymagające zadania.

Zespoły startujące w formule REMOTE będą korzystały z tego samego sprzętu (łazik Leo Rover i robotyczne ramię UR), z którym będą się łączyły zdalnie przez Internet z dowolnego miejsca na Ziemi. Zwycięzcą zawodów zostanie ta drużyna, która najrzetelniej przygotuje oprogramowanie niezbędne do realizacji misji oraz wykaże się skutecznością w zarządzaniu zespołem, reagowaniu na sytuacje krytyczne i zarządzaniu zmianą.

FORMUŁA ON-SITE

TASK 1

TASK 2

TASK 3

TASK 4

TASK 5

NAVIGATION TASK TASK 1

Zadanie to ma na celu zademonstrowanie zdolności systemu do pół- do w pełni autonomicznego przemieszczania się. Zespół powinien opracować projekt, który stopniowo przekształci się w pełni autonomiczny system, przemierzający teren i zbierający po drodze ważne dane. Na wczesnym etapie system może zostać odłączony od pętli z operatorem, ale całe planowanie i szacowanie parametrów musi być wykonywane przez sam system komputerowy. Ogranicza to operatora do prowadzenia łazika na ślepo, tzn. bez dostępu do informacji wizualnych lub innych informacji przestrzennych, jednak każdy rodzaj danych może być przetwarzany na pokładzie, dostarczając operatorowi informacji pomocniczych o lokalizacji i stanie systemu. Inteligentna strategia nawigacji, synteza czujników i przetwarzanie danych obrazowych są niezbędne w tym zadaniu.

SCIENCE TASK TASK 2

Celem zadania naukowego jest przygotowanie i wykonanie prostego, opartego na badaniach naukowych planu eksploracji naszego Mars Yardu. Zadanie jest podzielone na dwie części:

 1. Planowanie
  Celem tej części jest analiza „miejsca lądowania” i zaprojektowanie misji naukowej w tym obszarze. Zadanie obejmuje przygotowanie następujących elementów: mapa geologiczna Mars Yardu; krótki opis historii geologicznej tego obszaru; falsyfikowalna hipoteza i jej uzasadnienie.
 2. Eksploracja
  Celem tej części jest weryfikacja hipotezy postawionej w Planie Naukowym oraz wykonanie dokumentacji naukowej lub pomiarów po drodze.

PROBING / COLLECTION TASK TASK 3

Zadanie to ma na celu zademonstrowanie zdolności systemu do:

 • Zebrania 3 próbek powierzchniowych z podanych lokalizacji lub 1 próbki wgłębnej (wykonania wiercenia w jednej lokalizacji). Lokalizacje zostaną określone przez sędziów. Łazik musi dotrzeć do miejsc poboru/wiercenia, zrobić zdjęcie przed, wykonać pobór/wiercenie, zrobić zdjęcie, umieścić każdy z pobranych materiałów na łaziku i zmierzyć jego wagę.
 • umieszczenia i zebrania sond ze schowka łazika w miejscach wybranych przez Zespół (3) i przez sędziów (1). Zespół musi dotrzeć do miejsc zaznaczonych na mapie, odebrać sondy z pojemnika pokładowego łazika i umieścić je w wyznaczonych miejscach.

MAINTENANCE TASK TASK 4

Zadanie ma na celu zademonstrowanie zdolności łazików do pracy z różnymi elementami zamontowanymi na panelu. Zespół musi wykorzystać urządzenie manipulacyjne łazika do ustawienia przełączników w odpowiednich pozycjach, zmierzenia parametrów elektrycznych, ustawienia innych elementów sterujących panelu oraz obserwowania informacji zwrotnej od wskaźników.

Czas na wykonanie tego zadania jest ograniczony do 30 minut (oraz 15 minut na przygotowanie przed wykonaniem zadania). Łazik powinien być wyposażony w urządzenie manipulacyjne umożliwiające interakcję z panelem sterowania przeznaczonym dla człowieka.

PRESENTATION TASK TASK 5

Zadanie Prezentacyjne pozwala Zespołom na przedstawienie się i zaprezentowanie swoich projektów. Jury oczekuje, że dowie się, w jaki sposób Zespół pracował nad projektem, jakiego rodzaju rozwiązania techniczne zostały zaimplementowane w łaziku (formuła on-site) lub w oprogramowaniu (formuła remote), jakie było podejście Zespołu do rozwiązywania poszczególnych zadań podczas zawodów (np. projekt elektromechaniczny, algorytmy dla formuły on-site i remote) oraz w jaki sposób Zespół rozwiązywał problemy i zagadnienia, które pojawiły się podczas prac nad projektem (lessons learned). Zespół powinien być także przygotowany do sesji pytań i odpowiedzi oraz dyskusji z sędziami.

Zadanie Prezentacyjne dotyczy zarówno formuły zdalnej, jak i stacjonarnej ERC 2022. Zespoły, które biorą udział w obu formułach, wykonują to zadanie dwukrotnie.

Zawody łazików ERC rozgrywane są na specjalnym torze marsjańskim. Jest to unikalna, zaprojektowana przez ekspertów instalacja inspirowana wybranym fragmentem Czerwonej Planety.

Na naszym Mars Yardzie prezentujemy procesy, które kształtują krajobraz Marsa: tworzymy złożoną geologiczną łamigłówkę składającą się z licznych kraterów uderzeniowych, wydm, suchych dolin rzecznych i różnych form wulkanicznych, którą niewiele osób potrafi rozwiązać. Aby jeszcze bardziej absurdalnie skomplikować sytuację, nasz Mars Yard co roku jest inny i reprezentuje odmienny region Czerwonej Planety. Na Mars Yardzie ERC’21 można było zobaczyć dwa aktywne wulkany, trzy kratery uderzeniowe, trzy charakterystyczne generacje przepływów lawy i niezliczone elementy tektoniczne, a także pseudokratery świadczące o interakcji lawy z lodem. ~ Anna Łosiak, sędzia główna zadania naukowego

FORMUŁA REMOTE

TASK 1

TASK 2

TASK 3

TASK 4

TASK 5

SIMULATION TASK TASK 1

To proste zadanie, wraz z Raportem Wstępnym, będzie traktowane jako część procesu kwalifikacji (Kwalifikacja A). Celem tego zadania jest zarówno sprawdzenie gotowości Zespołu do rozwoju ROS, jak i sprawdzenie umiejętności opisania i pokazania pracy w formie materiału wideo. Oczekuje się, że zespoły nagrają krótkie wideo pokazujące:

 • Symulację Leo Rover: Krótki przejazd Leo Rover na Mars Yardzie w symulacji Gazebo
 • Symulacja ramienia robotycznego: Krótki ruch ramienia robotycznego UR3 w komorze robotycznej

NAVIGATION TASK TASK 2

Celem części nawigacyjnej Zadania jest bezpieczne prowadzenie łazika Leo po Mars Yardzie, odwiedzenie wszystkich punktów orientacyjnych i dostarczenie do każdego z nich dedykowanych sond.

Zespoły mają za zadanie poruszać się łazikiem po Mars Yardzie po trasie zaplanowanej wcześniej w dokumentacji. Łazik musi zlokalizować kilka punktów orientacyjnych i do każdego z nich wysłać dedykowaną sondę. Aby zlokalizować punkty orientacyjne i nawigować łazikami w terenie, w dobrze znanych miejscach zostanie umieszczonych kilka punktów orientacyjnych w postaci specjalnych znaczników AR, które będą „rozumiane” przez oprogramowanie łazika.

SCIENCE TASK TASK 3

Celem zadania naukowego jest przygotowanie i wykonanie prostego, opartego na badaniach naukowych planu eksploracji naszego Mars Yardu. Zadanie naukowe będzie wykonywane w tym samym czasie, co zadanie nawigacyjne. Zadanie jest podzielone na dwie części:

 1. Planowanie
  Celem tej części jest analiza „miejsca lądowania” i zaprojektowanie misji naukowej w tym obszarze. Zadanie obejmuje przygotowanie następujących elementów: mapa geologiczna Mars Yardu; krótki opis historii geologicznej tego obszaru; falsyfikowalna hipoteza i jej uzasadnienie.
 2. Eksploracja
  Celem tej części jest weryfikacja hipotezy postawionej w Planie Naukowym oraz wykonanie dokumentacji naukowej lub pomiarów po drodze.

MAINTENANCE TASK TASK 4

Istotą zadania jest zlokalizowanie i wyłączenie wadliwych elementów urządzenia podczas jego konserwacji oraz przymocowanie dodatkowego czujnika do zewnętrznej obudowy urządzenia, aby móc je monitorować w przyszłości. Zespoły będą musiały manipulować przyciskami znajdującymi się na panelu urządzenia, przykleić czujnik do obudowy urządzenia, sprawdzić, czy urządzenie nie jest uszkodzone, oraz wyłączyć urządzenie. Szeroki zakres wymagań wskazuje na trudność tego zadania.

Dostęp do ramienia robotycznego UR3 jest zapewniony zespołowi na potrzeby tego zadania poprzez oprogramowanie zdalnego dostępu do platformy oraz poprzez uruchomienie własnego oprogramowania pokładowego.

PRESENTATION TASK TASK 5

Zadanie Prezentacyjne pozwala Zespołom na przedstawienie się i zaprezentowanie swoich projektów. Jury oczekuje, że dowie się, w jaki sposób Zespół pracował nad projektem, jakiego rodzaju rozwiązania techniczne zostały zaimplementowane w łaziku (formuła on-site) lub w oprogramowaniu (formuła remote), jakie było podejście Zespołu do rozwiązywania poszczególnych zadań podczas zawodów (np. projekt elektromechaniczny, algorytmy dla formuły on-site i remote) oraz w jaki sposób Zespół rozwiązywał problemy i zagadnienia, które pojawiły się podczas prac nad projektem (lessons learned). Zespół powinien być także przygotowany do sesji pytań i odpowiedzi oraz dyskusji z sędziami.

Zadanie Prezentacyjne dotyczy zarówno formuły zdalnej, jak i stacjonarnej ERC 2022. Zespoły, które biorą udział w obu formułach, wykonują to zadanie dwukrotnie.Subscribe to our newsletter!

I have read and agree to the terms & conditions, privacy policy and want to receive the ERC newsletter via email