Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Europejska Fundacja Kosmiczna z siedzibą w Krakowie, przy ulicy Kościuszki 40 lok. 6 30-105 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000535316, NIP: 6762478944 kontakt: email: contact@spacefdn.com.
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie 6 ust. 1 lit f RODO oraz na podstawie art. art. 7 ust. 1 pkt 4 Prawa prasowego, art. 81 ust. 2 pkt 2) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych  w celu: publikacji zdjęć, filmów oraz reportaży z Imprezy pn. ,,European Rover Challenge 2018 roku” na potrzeby zintegrowanego programu ERC w zakresie rozwoju technologicznego oraz dla celów marketingowych.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu zakończenia promocji Imprezy European Rover Challenge 2018 roku.
  4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu.
  5. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym na rzecz realizacji programu ERC w zakresie rozwoju technologicznego.
  6. Pana/Pani dane nie będą profilowane w systemach informatycznych.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.