Ważną częścią European Rover Challenge, wyróżniającą ten projekt na tle innych tego typu wydarzeń organizowanych na świecie, jest włączenie do jego programu strefy pokazów naukowo-technologicznych dostępnej dla szerokiej publiczności. Odwiedzają nas widzowie w niemal każdym wieku, a większość z nich to osoby zainteresowane astronomią, nowymi technologiami i nauką. Sporą grupę odwiedzających Strefę Wystawców stanowią rodziny z dziećmi, dlatego dbamy o to, aby nie zabrakło w niej także atrakcji dla najmłodszych.

Kierując się hasłem „inspirujemy nowe pokolenie” już od ośmiu lat przybliżamy szerokiej publiczności kosmos i rosnącą rolę nowoczesnych technologii w naszym życiu. Nieodłączną częścią tego procesu są pokazy, warsztaty oraz prezentacje przygotowywane przez naszych wystawców.

WYSTAWCY ERC 2023

ZF Automotive Systems Poland Sp. z o.o.

|
|
|

ZF jest globalnym koncernem technologicznym, który dostarcza rozwiązania dla samochodów osobowych, komercyjnych oraz dla przemysłu, wspierając w ten sposób rozwój mobilności nowej generacji. Technologie ZF umożliwiają pojazdom widzenie, myślenie i działanie - zgodnie z zasadą firmy „see. think. act.”. Za kwestie technologiczne odpowiadają specjalne jednostki - Centrum Informatyczne oraz Centrum Inżynieryjne Elektroniki. To tu rodzą się i urzeczywistniają idee przyszłości. Na stanowisku ZF Automotive Systems Poland odbędzie się pokaz sprzętu i projektów realizowanych w firmie ZF Centrum Inżynieryjne.

Konsorcjum MIRORES

|
|
|

Główny przyrząd polskiej orbitalnej misji księżycowej planowanej przez POLSA. Polskie konsorcjum MIRORES w skład, którego wchodzą SKA Polska sp. o.o., ING PAN, CBK PAN i Europejska Fundacja Kosmiczna rozwija orbitalny spektrometr pracujący w dalekiej podczerwieni, który ma być używany do mapowania zasobów kosmicznych na Księżycu, Marsie i dużych asteroidach. Instrument jest przeznaczony do poszukiwania rud metali przydatnych w funkcjonowaniu przyszłej gospodarki kosmicznej, takich jak ilmenit, troilit, czy piryt. Zawarte w nich tlen, tytan, żelazo, siarka oraz hel-3 mogą być wykorzystywane do produkcji paliwa, energii i materiałów konstrukcyjnych oraz w systemach podtrzymywania życia. Projekt jest finansowany przez ESA i zakłada demonstrację urządzenia na Ziemi. Przyrząd w ziemskiej wersji umieszczony jest na dronie i pozwala na poszukiwanie nowych złóż metali w terenach pustynnych lub polarnych, na przykład w miejscu ustępowania lodowców. Usługa budzi już szerokie zainteresowanie wśród partnerów z Niemiec, Luksemburga, Estonii i Polski. Przyrząd został wybrany jako główny instrument naukowy dla planowanej przez POLSA polskiej orbitalnej misji księżycowej.

Mars Society Polska

|
|
|

Mars Society Polska (MSP) jest całkowicie samodzielnym oddziałem stowarzyszenia The Mars Society (TMS), tworzącego ogólnoświatową sieć organizacji marsjańskich skupionych wokół idei badań, eksploracji i kolonizacji Marsa. MSP działa od 1999 roku. Koncentruje się na rozwijaniu własnych projektów oraz współpracy z innymi organizacjami w Polsce i za granicą. W początkowym okresie główny wysiłek położony był na rozwój projektu marsjańskiego pojazdu ciśnieniowego MPV na konkurs organizowany przez The Mars Society. MSP inicjowało i wspierało, pierwsze w Polsce projekty architektoniczne baz marsjańskich. Członkowie i współpracownicy MSP brali udział w konkursie Red Rover Goes to Mars i programie sterowania łazikami Spirit i Opportunity na Marsie (w JPL w USA), w misjach analogowych w bazach MDRS i Flashline Arctic Research Station. Brali aktywny udział w akcjach wsparcia dla przystąpienia Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej i powołania Polskiej Agencji Kosmicznej. Działalność MSP przyczyniła się do popularności i sukcesów budowy studenckich łazików marsjańskich na polskich uczelniach oraz rywalizacji w międzynarodowych konkursach. Już w 2007 roku jeden z członków MSP zaprojektował i zbudował proste modele robotów planetarnych AMPB 1.0 i AMPB 2.0. Stały się one inspiracją do zawiązania zespołu, budowy robota i udziału pierwszej polskiej ekipy Skarabeusz (MSP +PW) w zawodach łazików marsjańskich URC w 2009 roku. W 2010 łazik Magma (MSP+PB) zdobył 3 miejsce, a w 2011 łazik Magma2 (MSP+PB) wygrał zawody URC. Od tego czasu zespoły z polskich uczelni zdominowały te zawody. Regularnie zwyciężają lub zajmują miejsca na podium. Po przeprowadzeniu akcji promocyjnej na uczelniach w 2013 roku, MSP rok później zorganizowało pierwszą edycję European Rover Challenge (ERC) w Polsce. Od tego czasu jest jego współorganizatorem lub partnerem wnoszącym istotny wkład w organizację zawodów. MSP odpowiada m.in. za budowę MarsYardu oraz instalacji niezbędnych do przeprowadzenia konkurencji terenowych. Członkowie MSP wchodzą w skład zespołu organizacyjnego, sędziowskiego i naukowego. MSP realizuje i planuje kolejne projekty, w tym konferencję naukową Horyzont Mars https://horyzontmars.pl/ i zaprasza do odwiedzenia swojego stanowiska w Strefie Wystawców wszystkich, którym bliska jest idea załogowej eksploracji i kolonizacji Marsa.

Polska Agencja Kosmiczna

|
|
|

Polska Agencja Kosmiczna (POLSA) jest agencją wykonawczą Ministerstwa Rozwoju i Technologii, powołaną w 2014 r. Jej zadaniem jest wspieranie polskiego przemysłu kosmicznego poprzez realizację priorytetów Polskiej Strategii Kosmicznej. POLSA współpracuje z międzynarodowymi agencjami oraz administracją państwową w zakresie badania i użytkowania przestrzeni kosmicznej. Odpowiada za promocję polskiego sektora kosmicznego w kraju i za granicą. POLSA prowadzi również działania związane z informacją i edukacją nt. wykorzystania technologii satelitarnych (m.in. nawigacji, obserwacji i komunikacji) w gospodarce, administracji i w życiu codziennym. Na stanowisku POLSA będzie można dowiedzieć się więcej na temat działalności Agencji. Wziąć udział pokazach i eksperymentach popularyzujących wiedzę o kosmosie, zobaczyć ciekawe animacje i poznać działalność kół studenckich współpracujących z Polską Agencja Kosmiczną. Przedstawiciele POLSA wezmą również udział w debatach oraz pracach jury zawodów ERC.

PUT Rocketlab

Politechnika Poznańska

|
|
|

PUT RocketLab to studenckie koło naukowe Politechniki Poznańskiej zajmujące się rozwijaniem technologii rakiet badawczych. W jego skład wchodzi blisko 70 studentów z różnych wydziałów i kierunków, m.in.: Automatyki i Robotyki, Elektroniki i Telekomunikacji, Informatyki, Inżynierii Chemicznej, Inżynierii Bezpieczeństwa, Mechaniki i Budowy Maszyn, Mechatroniki, Lotnictwa i Kosmonautyki oraz Inżynierii Zarządzania. Łączy ich fascynacja dla rozwoju technologii kosmicznych i znaczne osiągnięcia na arenie międzynarodowej. Ich najnowszą konstrukcją jest rakieta sondażowa HEXA 4 z największym studenckim hybrydowym silnikiem rakietowym w Polsce, a jednym z najciekawszych projektów - Turbopompy. Na swoim stanowisku PUT RocketLab zaprezentuje rakietę sondażową HEXA.

Politechnika Świętokrzyska

|
|
|

Politechnika Świętokrzyska to uczelnia posiadająca ponad 130 laboratoriów wyposażonych w nowoczesną aparaturę, dzięki której możliwe jest prowadzenie badań naukowych i realizacja zadań dydaktycznych na najwyższym światowym poziomie. Unikalne w skali kraju Centrum Laserowych Technologii Metali (wspólna jednostka Politechniki i Polskiej Akademii Nauk) posiada pełne zaplecze do prowadzenia badań w obszarze technologii laserowych i plazmowych. PŚw oferuje kształcenie na 21 kierunkach i ponad 60 specjalnościach pod okiem wykwalifikowanej kadry naukowo-dydaktycznej. Ta różnorodna oferta jest odzwierciedleniem potrzeb rynku pracy i wyzwań jakie stawia przyszłość. Od wielu lat Politechnika stawia na współpracę z przemysłem i instytucjami otoczenia gospodarczego. Dobre kontakty ze środowiskiem biznesowym sprawiają, że absolwenci uczelni są chętnie zatrudniani przez pracodawców. Kampus w centrum Kielc, pięć budynków dydaktycznych z halami laboratoryjnymi, Centrum Laserowych Technologii Metali, nowoczesny gmach Rektoratu i Biblioteki Głównej, Centrum Naukowo-Wdrożeniowe CENWIS, nowa hala dydaktyczno-sportowa, wielofunkcyjny stadion lekkoatletyczny, audytorium na 600 miejsc, sześć domów akademickich - wszystko w samym sercu miasta. Na swoim stanowisku Politechnika Świętokrzyska zaprezentuje projekty i inicjatywy tworzone na jej różnych wydziałach, w inspirujący sposób przybliżając publiczności nauki ścisłe.

Stowarzyszenie Rabyte

|
|
|

Stowarzyszenie Rabyte to organizacja zrzeszającą pasjonatów robotyki. Jej celem jest integrowanie środowisk ludzi zainteresowanych techniką, inspirowanie młodzieży i budowa robotów. Rabyte organizuje również wydarzenia o tematyce robotycznej, prowadzi pokazy, wykłady i warsztaty z druku 3D, elektroniki i cyberbezpieczeństwa oraz współpracuje z firmami produkcyjnymi. Na stanowisku Rabyte odbędzie się pokaz robotów sportowych oraz konstrukcji zbudowanych przez podopiecznych stowarzyszenia, m.in.: Likwidator+USB - robot startujący w kategorii Tusk Hunters ulepszony o uniwersalny shooter piłek pinpongowych zbudowany w ramach projektu grantowego Ochota na Naukę, Gleborzut - trzydziestokilogramowy robot walczący. Konstruktorzy przedstawią swoje roboty, opowiedzą jak działają i do czego służą. Zaprezentują również ich działanie w praktyce.

CSA Robotics

|
|
|

CSA Robotics to zespół projektowy utworzony, w grudniu 2021 roku, przez studentów Wydziału Nauk Przyrodniczo-Inżynieryjnych Uniwersytetu w Ankarze. Członkowie zespołu rozpoczęli pracę z myślą o uczestnictwie w krajowych i międzynarodowych zawodach łazików. Są bardzo zmotywowani i intensywnie pracują nad swoim pojazdem o nazwie „Life”. Na stoisku w strefie wystawców ERC zespół CSA Robotics zaprezentuje możliwości układu napędowego swojego łazika oraz mobilność ramienia robotycznego.

Rzeszowska Grupa IT

Politechnika Rzeszowska

|
|
|

Rzeszowska Grupa IT w swej strukturze zrzesza Koło Naukowe Elektrotechniki i Technologii Informacyjnych oraz Koło Naukowe Automatyków i Robotyków „ROBO” działające przy Politechnice Rzeszowskiej. Jej działalność skupia się przede wszystkim na konstruowaniu robotów oraz projektowaniu własnych płytek drukowanych ze szczególnym wykorzystaniem RFID. Roboty stworzone przez członków Rzeszowskej Grupy IT zajmują wysokie miejsca w zawodach rangi międzynarodowej. RzIT zajmuje się także organizacją pokazów i wystaw związanych tematycznie z jej działalnością. Na stanowisku Rzeszowskej Grupy IT będzie po raz kolejny można spotkać konstrukcje elektroniczne a także jedyny w swoim rodzaju Łazik Curiosity zbudowany w skali 1:4 z klocków LEGO.

Centrum Edukacji Kopernik

Europejskie Biuro Edukacji Kosmicznej ESERO-Polska

|
|
|

Biura Edukacji Kosmicznej ESERO powstały z inicjatywy Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Utworzono je w 20 państwach Europy, aby wprowadzać tematykę kosmiczną do szkół podstawowych i średnich w krajach członkowskich ESA oraz inspirować nią młodzież do wyboru w przyszłości zawodów inżynierskich lub związanych z naukami ścisłymi. W Polsce koordynatorem programu ESERO jest Centrum Nauki Kopernik. Centrum Nauki Kopernik jest instytucją kultury, której celem jest wspieranie uczących się w konstruowaniu wiedzy opartej na osobistym doświadczeniu. W szczególności ułatwianie zrozumienia natury otaczających nas zjawisk i procesów przy pomocy nowoczesnych metod nauczania dopasowanych do ucznia. CNK realizuje ten cel m.in. poprzez tworzenie i upowszechnianie wartościowych rozwiązań dydaktycznych, prowadzenie programów edukacyjnych oraz wspieranie dyskusji dotyczących rozwoju edukacji. Organizatorami Centrum Nauki Kopernik są Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Miasto Stołeczne Warszawa. Podczas pokazów w strefie wystawców ERC zostanie zaprezentowany: Projekt CanSat - sonda naukowa wielkości puszki po napoju. To proste doświadczenie związane z materiałoznawstwem kosmicznym - pozwoli naszej publiczności zrozumieć jaki materiał najlepiej zastosować do budowy np. statku kosmicznego. Będzie można dowiedzieć się również jaki wpływ na lot rakiet mają stateczniki, jak wyjaśnić II prawo Keplera oraz wykonać proste modele kosmiczne z materiałów recyklingowych. Natomiast w Strefie Inspiracji Justyna Średzińska z ESERO-Polska w czasie swojej prelekcji przybliży w ciekawy sposób dzieciom i młodzieży budowę Układu Słonecznego.

Edu4Industry

|
|
|

Edu4Industry zajmuje się doradztwem i sprzedażą w zakresie stanowisk dydaktycznych i badawczych z dziedzin automatyki, robotyki i pokrewnych. Dzięki tworzonym przez firmę systemom możliwe jest szybsze prowadzenie eksperymentalnych badań naukowych oraz lepsze kształcenie przyszłych inżynierów. Na stanowisku Edu4Industry będzie można zobaczyć m.in. robo-psa Unitree oraz platformę Husarion Panther z zamontowanym ramieniem Kinova.

AGH Space Systems

|
|
|

AGH Space Systems to studencki zespół konstrukcyjny działający od 2014 roku przy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, pasjonujący się rozwijaniem technologii przemysłu kosmicznego. Zajmuje się konstrukcją rakiety, łazików marsjańskich oraz gondoli balonów stratosferycznych. Tworzone projekty biorą udział w zawodach na całym świecie, między innymi w Stanach Zjednoczonych i Indiach, zdobywając w nich wysokie miejsca. Badania prowadzone przez członków zespołu są prezentowane i publikowane na konferencjach naukowych i wydarzeniach branżowych w Polsce i za granicą. Koło angażuje się także w wydarzenia związane z popularyzacją nauki, współpracując m.in. z Uniwersytetem Dzieci czy prowadząc warsztaty podczas Małopolskiej Nocy Naukowców oraz współorganizuje akcje charytatywne. W strefie wystawców zespół AGH Space Systems przedstawi swoje dotychczasowe osiągnięcia i projekty koła oraz opowie o ich wpływie na rozwój kariery studentów.

Kosmiczna Akademia

Projekt pod patronatem Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (PTMA).

|
|
|

Kosmiczna Akademia to projekt edukacyjny stworzony przez pasjonatów Beatę Tylman-Nowakowską i Roberta Nowakowskiego, członków Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii, oddział w Warszawie. Głównym celem tego innowacyjnego programu jest poszerzanie wiedzy na temat astronomii oraz pokrewnych dziedzin nauki, aby lepiej rozumieć Wszechświat i jego działanie. Kosmiczna Akademia oferuje niezwykłą przygodę poznawczą dla dzieci, młodzieży i dorosłych, przekazując wiedzę na temat budowy Wszechświata, Układu Słonecznego, Słońca, planet (w tym Ziemi), ale także inspirując uczestników do odkrywania nieznanego i łączenia różnych dziedzin nauki. Poprzez interaktywne warsztaty, takie jak #CopernicusLAB, projekt skupia się na nauczaniu w metodyce STREAM (Science, Technology, Robotics, Engineering, Arts, Mathematics), gdzie eksperymentowanie, dzielenie się wiedzą, inspiracja i wspólne doświadczanie są kluczowe. Warsztaty i prelekcje oferowane przez Kosmiczną Akademię pozwalają uczestnikom pogłębić swoją wiedzę na temat kosmosu, korzystając z różnorodnych technik i narzędzi, takich jak teleskopy, modele planet, symulacje komputerowe, nowoczesne technologie i eksperymenty naukowe. Poprzez interaktywne prezentacje i praktyczne zadania, uczestnicy mają możliwość rozwiązywania problemów związanych z astronomią i pokrewnymi dziedzinami, jednocześnie poszerzając swoje horyzonty. Prowadzący zajęcia tworzą przyjazne i inspirujące środowisko, które pobudza kreatywność i ciekawość uczestników. Kosmiczna Akademia nie ogranicza się jedynie do naukowego aspektu swojej działalności. Projekt dąży również do rozwijania odwagi i motywowania uczestników do realizacji swoich marzeń, poprzez inspirujące opowieści o własnych doświadczeniach, a także o badaczach kosmosu, astronautach, inżynierach i naukowcach. Kosmiczna Akademia to więcej niż tylko program edukacyjny. To pasja, która płynie z serc twórców i pragnienie dzielenia się nią z innymi. Organizatorzy dążą do tego, aby każdy uczestnik poczuł się gotowy na podbój kosmicznych tajemnic, rozbudzając w nich miłość do nauki, ciekawości świata i odwagę do spełniania swoich marzeń, niezależnie od tego, jak odległe mogą się wydawać. Na stanowisku Kosmicznej Akademii na publiczność ERC czekają m.in. inspirujące warsztaty „Podróż przez Układ Słoneczny”, „Wędrówka po kosmosie”, „Tworzenie kosmicznych eksperymentów” i „Jaka to konstelacja?”, pokazy/prezentacje multimedialne dotyczące astronomii i sektora kosmicznego oraz obserwacje Słońca i wieczorno-nocnego nieba (o ile pozwoli na to pogoda).

Stowarzyszenie Astronomki Marii Kunic

|
|
|

Stowarzyszenie Astronomki Marii Kunic zajmuje się edukacją młodzieży w zakresie astronomii i astronautyki przy wykorzystaniu radioteleskopu o średnicy czaszy 13 m (trzeci pod względem wielkości w Polsce) oraz popularyzacją osiągnięć i postaci polskiej astronomki Marii Kunic, która żyła w XVII wieku. Celem Stowarzyszenia jest przetłumaczenie jej dzieła „Urania Propitia”. Niektórzy uczeni amerykańscy uważają je za najwybitniejsze dzieło z tamtych czasów napisane przez kobietę na najwyższym poziomie technicznym. Członkowie Stowarzyszenia planują również napisanie biografii Marii Kunic. Na swoim stanowisku stowarzyszenie zaprezentuje dzieło Marii Kunic pt. "Urania Propitia". Dzieci będą miały też możliwość założenia skafandra astronauty i sfotografowania się w tym stroju na tle mapy Marsa oraz na tle sylwetki obrazującej Marię Kunic w stroju historycznym.

Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie

|
|
|

Europejskie Centrum Bajki łączy edukację kulturalną z rozrywką i zabawą. W Pacanowie na dzieci czeka Bajkowy Świat - magiczna kraina, będąca połączeniem niezwykłego muzeum z interaktywną wystawą. Można tam zobaczyć prawdziwe ziarnko grochu, które nie pozwalało zasnąć księżniczce, piegi z Akademii Pana Kleksa, przejechać się pociągiem, który leci w kosmos, spotkać Małego Księcia i nagle zanurzyć się w morską głębinę, w której przez okna magicznej kolejki można zobaczyć syreny, trytony i przeżyć atak morskich potworów. Placówka posiada również nowoczesne kino 3D i księgarnię. W Centrum Bajki prowadzone są różnorodne warsztaty, a w okresie wiosennym i letnim można zorganizować sobie świetny rodzinny piknik w tamtejszym ogrodzie. Na swoim stanowisku w strefie wystawców, Centrum Bajki przeprowadzi bezpieczne eksperymenty z ciekłym azotem oraz pokazy pt. „Jak to działa”, dzięki którym będzie można poszerzyć swoją wiedzę i znaleźć m.in. odpowiedzi na pytania: Czy da się oszukać mózg? Kiedy nasz mózg wariuje i co się wtedy dzieje? Co to jest iluzja anamorficzna? Czemu szwedzkie łodzie podwodne zasilane są silnikiem Stirlinga? Kiedy kłamią nas oczy? Czy przedmioty naprawdę są kolorowe? Czy przez nasze ciało może przepłynąć muzyka? Czy tylko uszami można słuchać muzyki? Co się stanie kiedy ugryziesz kostkę pieska albo zaczarowany ołówek? Co oprócz soku można wycisnąć z warzyw i owoców?

EDUKIDO Kielce

|
|
|

EDUKIDO to unikalny program zajęć edukacyjnych z klockami dla dzieci w wieku od 3 do 10 lat. Wypełnia lukę, która utrudnia naukę w szkole - daje praktyczne zadania i praktyczne umiejętności, a wszystko to w najbardziej sprzyjających nauce okolicznościach - podczas zabawy! EDUKIDO to coś więcej niż typowe zajęcia pozalekcyjne - pokrywają się one tematycznie z zajęciami szkolnymi, ale też wychodzą daleko poza ich zakres. Wspierają wszechstronne nabywanie wiedzy i umiejętności przydatnych podczas lekcji w szkole, ale ich celem jest przede wszystkim rozwój dzieci w sposób holistyczny. Po to, by mogły one zarówno zdobywać wiedzę, jak i kształtować swoją osobowość oraz uczyć się życia społecznego. Każde z dzieci odwiedzających stoisko EDUKIDO, będzie mogło wylosować jedno z zadań - „wyzwań” do zbudowania i przystąpić do dzieła korzystając ze swojej kreatywności i wyobraźni.

Wydawnictwo Naukowe PWN SA

|
|
|

PWN od początku swojego istnienia jest źródłem wiarygodnej, rzetelnej wiedzy. A jego wizją jest dostarczenie narzędzi, by każdy mógł uczyć się w najlepszy dla siebie sposób. W tym celu Wydawnictwo wnikliwie obserwuje zmiany zachodzące w świecie nauki, edukacji i biznesu, a uzyskaną w ten sposób wiedzę wykorzystuje w swoich przedsięwzięciach. PWN stale rozwija nowe obszary działalności, tworzy różnorodne, innowacyjne rozwiązania edukacyjne i - dzięki swoim produktom oraz usługom - wspiera swoich odbiorców w edukacji, pogłębianiu wiedzy oraz doskonaleniu umiejętności. Na stanowisku PWN będzie można zakupić wiele interesujących, inspirujących książek.

Oprogramowanie Naukowo-Techniczne Sp. z o.o.

Dystrybutor oprogramowania firmy The MathWorks, Inc. w Polsce

|
|
|

Oprogramowanie Naukowo-Techniczne Sp. z o.o. jest jedynym w Polsce przedstawicielem amerykańskiej firmy MathWorks, czołowego producenta oprogramowania przeznaczonego do prac badawczo-rozwojowych i projektowania inżynierskiego. Firma prowadzi działalność w zakresie udzielania licencji, sprzedaży sprzętu pomiarowo-kontrolnego oraz narzędzi do prototypowania i symulacji w czasie rzeczywistym, realizuje też usługi projektowe i szkoleniowe związane z zastosowaniem pakietów oprogramowania MATLAB, Simulink. Organizuje wydarzenia naukowo-techniczne, w tym konferencje tematyczne z udziałem specjalistów polskich i zagranicznych. Na stanowisku pokazowym ONT prezentowane będzie oprogramowanie firmy MathWorks, MATLAB oraz Simulink, narzędzia wspierające obliczenia inżynierskie oraz projektowanie systemów w metodyce Model-Based Design. Będzie można też zapoznać się z system wbudowanym do detekcji pulsu, odbiornikiem radiowym FM w oparciu o urządzenie ADALM-PLUTO. Dodatkowo zespół ONT przygotował specjalne stanowisko, gdzie będzie można przeprowadzić symulację i generować kod, by następnie autonomicznie sterować dronem Parrot Mambo.

Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog

|
|
|

Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog działa od 2016 r., wspierając i poprawiając jakość i efektywność systemu edukacji. Zajmuje się upowszechnianiem edukacji medialnej i cyfrowej, nowych technologii i innowacyjnych metod w nowoczesnym podejściu do edukacji, a także wspieraniem nauczycieli, nauczycielek, edukatorów i edukatorek w ich codziennych wyzwaniach. Prowadzi szkolenia, warsztaty, seminaria i konferencje dotyczące programowania, wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w edukacji dzieci i dorosłych, a także opracowuje i publikuje ogólnodostępne materiały dydaktyczne. Stowarzyszenie prowadzi Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Cyfrowy Dialog oraz Szkołę Podstawową i Liceum DobraTu. Stoisko Cyfrowego Dialogu będzie w czasie ERC strefą eksperymentowania i doświadczania. Zapraszamy do współdziałania z robotami edukacyjnymi, ale także do majsterni, w której będzie można wcielić się w rolę konstruktora i z użyciem różnych materiałów (także inżynieryjnych komponentów) zbudować m.in. samochód, układ hydrauliczny czy wieżę.

Studenckie Koło Astronautyczne Politechniki Warszawskiej

|
|
|

Studenckie Koło Astronautyczne (SKA) to koło naukowe działające przy Wydziale Mechanicznym, Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Obecnie jest największym kołem na uczelni i zrzesza ponad 200 członków działających w trzech sekcjach: Robotycznej, Rakietowej i Balonowej oraz projekcie PW-Sat 3. Studenci sami projektują i testują swoje konstrukcje, korzystając z wiedzy zdobytej na uczelni i wsparcia doświadczonych osób. Od ponad 25 lat tworzą liczne rakiety, łaziki, wykonują misje balonowe. Wynieśli też w kosmos pierwszego polskiego satelitę, nie ustając w tworzeniu ciągle nowych. Na swoim stanowisku SKA zaprezentuje m.in. makiety satelitów PW-Sat, PW-Sat2, PW-Sat3 oraz rakiety: sterowaną FOK z systemem nawigacji wizyjnej, Grot typu „boosted-dart”, do której od 2018 roku należy rekord najwyższego lotu wśród rakiet modelarskich; H1 - rakietę naddźwiękową, do której do 2019 roku należał rekord najszybszej rakiety studenckiej. A także LUSTRO - eksperyment z kampanii BEXUS, urządzenie do badania promieniowania zorzowego.

MAB Robotics

|
|
|

MAB Robotics to start-up, który jest odpowiedzią na zapotrzebowanie związane z pracami inspekcyjnymi i serwisowymi wewnątrz podziemnych instalacji takich jak sieci ciepłownicze i kanały wodociągowo kanalizacyjne. Zespół rozwija niewielkich rozmiarów czworonożne roboty, które będą służyć jako uniwersalne platformy nośne dla sensorów i narzędzi. Ponadto firma specjalizuje się w technologiach napędowych dla robotyki mobilnej, rozwiązania MAB Robotics wykorzystywane są m.in. w łazikach marsjańskich, robotach latających i robotach humanoidalnych. Na stoisku MAB Robotics zostaną zaprezentowane roboty kroczące oraz napędy robotyczne.

Klub Astronomiczny Almukantarat

|
|
|

Klub Astronomiczny Almukantarat jest zarejestrowanym stowarzyszeniem, którego celem statutowym jest działanie na rzecz rozwoju zainteresowań w zakresie astronomii i nauk pokrewnych, zwłaszcza wśród młodzieży. Od 35 lat Stowarzyszenie organizuje obozy letnie oraz spotkania śródroczne, na których prowadzone są wykłady teoretyczne z astronomii, jak również obserwacje nieba. W tym roku przedstawiciele Klubu Astronomicznego Almukantarat poprowadzą inspirujące prezentacje i mini warsztaty na dwóch stanowiskach. Na pierwszym z nich przybliżą publiczności ERC wiedzę na temat planet, planet karłowatych, planetoid, księżyców i komety. Dodatkowo będzie można tam ulepić własny obiekt kosmiczny z masy solnej. Natomiast na drugim stanowisku, odwiedzający będą mogli wykonać samodzielnie spektroskopy z papieru, taśmy oraz płyty CD. Omówiony zostanie sposób ich działania i przeprowadzony test praktyczny na różnych długościach fali. Będzie można też dowiedzieć się na czym polega zjawisko interferencji na cienkich warstwach (na bańkach mydlanych), polaryzacji oraz jak światło wykorzystuje się w astronomii i fotografii.

Kraina Twórczości

|
|
|

Kraina Twórczości pomaga dzieciom w zabawie odkrywać świat i rozwijać pasje oraz zdolności. Pod okiem doświadczonych instruktorów dzieci poszerzają swoją wiedzę z obszaru informatyki, fizyki, a także historii, biologii, geografii i astronomii. Edukacja kosmiczna realizowana przez Piotra Synowca i grono instruktorów robotyki, programowania i konkursów Europejskiej Agencji Kosmicznej prowadzona jest w wersji polskojęzycznej jako www.krainatworczosci.pl, a także w szkołach międzynarodowych w języku angielskim pod szyldem www.globkids.com. Działalność edukacyjna spółki Kreatikon objęta jest patronatem ESERO-Polska a realizowane wydarzenia zyskały również patronat Polskiej Agencji Kosmicznej. Edukatorzy udostępniają wiele bezpłatnych materiałów przez platformę: kursy.krainatworczosci.pl oraz na kanale YouTube: Kraina Twórczości. Rok Kopernika to znakomita okazja by zbudować wspólnie, na stanowisku Krainy Twórczości, makiety Układu Słonecznego z klocków oraz uruchomić obrotowy ruch planet poprzez sterowanie pilotem i silnikiem. Kolejnym etapem poznawania nowego globu jest wysłanie na niego łazika, dlatego będzie można zbudować pojazdy sterowane algorytmami, które pozwolą pokonać im labirynt przeszkód. W zależności od pogody zostanie również zaprezentowany sposób zdobienia powierzchni planety w formie obracanego kręgu. Tak udekorowaną pamiątkę każdy uczestnik będzie mógł zabrać do domu. W Strefie Inspiracji przedstawiciele Krainy Twórczości przedstawią natomiast konkursy Europejskiej Agencji Kosmicznej z druku 3D oraz eksperymenty, które wysłali na stację orbitalną w ramach konkursu Astro Pi, programowanie w Python. Dowiemy się także, jak wspierać kosmiczne zainteresowanie u dzieci i nastolatków w formie zorganizowanych lekcji.

Fundacja Nauka. To Lubię

|
|
|

Fundacja Nauka. To Lubię została założona w 2020 roku przez dr Tomasza Rożka - fizyka, dziennikarza i wieloletniego popularyzatora nauki, znanego z kanału Nauka. To Lubię na platformie YouTube. Celem organizacji jest działalność oświatowa oraz edukacyjna i wszechstronne działania na rzecz promowania nauki, technologii oraz dobroczynne wspieranie państwa i społeczeństwa, w tym szczególnie rodzin, z zakresu wykorzystania nauki i technologii. Cele statutowe Fundacja realizuje przede wszystkim poprzez serwis popularnonaukowy Nauka. To Lubię oraz kanał YouTube: Nauka. To Lubię. Obie platformy są miejscem, w którym dr Tomasz Rożek od lat sprawdza naukowe fakty i opowiada o nich w zrozumiały sposób. Z myślą o najmłodszych powstał odrębny kanał – Nauka. To Lubię Junior. Publikowane na nim ciekawostki, materiały edukacyjne i eksperymenty zainteresują nawet kilkulatków. Do kluczowych projektów Fundacji należy Akademia Cyfrowego Rodzica, prowadząca rodziców i nauczycieli przez wirtualny świat, pełen szans i zagrożeń dla dzieci. Fundacji Nauka. To Lubię prężne działania także na rzecz promowania wybitnych polskich naukowców i ich osiągnięć na skalę światową. W tym celu powstała Akademia Superbohaterów – autorski projekt edukacyjny dr Tomasza Rożka. Fundacja Nauka. To Lubię, w ramach swojej misji, przyznaje granty dla zdolnych, młodych naukowców. Wspiera czasem szalone, ale zawsze wartościowe projekty, za którymi stoją młodzi ludzie z ogromnym potencjałem. Na stanowisku Fundacji Nauka. To Lubię na publiczność ERC czeka wiele atrakcji, inspirujących książek popularnonaukowych i gadżetów.

Technikum New Technology

|
|
|

New Technology - Technikum Programistyczno-Robotyczne to niepubliczna szkoła średnia z siedzibą w Zamościu i Krakowie. Od początku swego istnienia wprowadza w życie naukę poprzez budowanie przez młodzież robotów uczestniczących w międzynarodowych zawodach robotycznych ERC i FRC. Na stanowisku New Technology będzie można zobaczyć roboty, które zostały w całości wymyślone, skonstruowane i zaprogramowane przez uczniów szkolnego koła robotycznego. Po krótkim przeszkoleniu każdy chętny będzie mógł nimi samodzielnie pokierować. Będzie można się też dowiedzieć więcej na temat Technikum, jego metod nauczania i upowszechniania robotyki.

Europejska Fundacja Kosmiczna

|
|
|

Biologia kosmiczna obejmuje teoretyczne i praktyczne ramy projektowania i wdrażania środowisk nadających się do zamieszkania w przestrzeni kosmicznej, powstające w odpowiedzi na ludzką potrzebę odkrywania i zamieszkiwania nowych środowisk pozaziemskich. Owa kolonizacja kosmosu może odbywać się zarówno na powierzchni docelowej planety, jak i na orbitach wokół planet, na przykład Ziemi. W obu przypadkach należy stworzyć warunki samowystarczalności w sztucznych siedliskach, gdzie podstawowym zagadnieniem jest produkcja żywności, wytwarzanie tlenu i bioremediacja zanieczyszczeń/odpadów. Na stanowisku Europejskiej Fundacji Kosmicznej będzie można dowiedzieć się więcej na temat kolumbijskiego projektu „Inteligentna uprawa mikroalg i Internet rzeczy (IoT) dla rolnictwa kosmicznego”.

Husarion Sp. z o.o.

|
|
|

Husarion oferuje mobilne platformy rozwojowe dla robotów, zasoby oprogramowania i rozwiązania w zakresie łączności, które pozwalają użytkownikom łatwo i wydajnie budować autonomiczne systemy oparte na ROS i ROS 2. Od ponad dziewięciu lat zespół inżynierów i programistów Husarion dostarcza światowej klasy produkty i usługi z zakresu robotyki dla uniwersytetów, naukowców i klientów komercyjnych. Roboty Husarion, mikrousługi i wsparcie umożliwiają użytkownikom szybkie uczenie się, tworzenie prototypów i wdrażanie systemów robotycznych gotowych do działania w najbardziej wymagających zastosowaniach. Na stoisku Husarion zaprezentowane zostanie demo polegające na mapowaniu nieznanego środowiska za pomocą ROSbota XL. Widzowie zobaczą efekty mapowania w RViz na ekranie wraz z wyjaśnieniem prowadzonym przez zespół Husarion dotyczącym procesu mapowania. Dodatkowo uczestnicy pokazu będą mieli możliwość sterowania robotem za pomocą gamepada. ROSbot XL to uniwersalna, natywna dla ROS 2 autonomiczna platforma robota mobilnego przeznaczona do prac badawczo-rozwojowych, szybkiego prototypowania i opracowywania niestandardowych robotów do użytku w pomieszczeniach.

NEUROSPACE GmbH

|
|
|

NEUROSPACE to berlińska firma NewSpace założona w 2020 roku przez grupę doświadczonych inżynierów z dziedzin inżynierii kosmicznej, oprogramowania i fizyki. Zespół postawił sobie za cel rozwój technologii kosmicznej wzmocnionej możliwościami nowoczesnych aplikacji uczenia maszynowego. Podążając ścieżką, która zrewolucjonizowała technologię satelitarną u zarania tysiąclecia, firma oferuje nową perspektywę tego, jak globalna społeczność kosmiczna powinna postrzegać eksplorację kosmosu. Dzięki swojemu najnowszemu opracowaniu - CubeR, NEUROSPACE kieruje oczy na Księżyc. Ich nowa koncepcja łazika księżycowego otworzy nieprzebytą dotąd ścieżkę, pozwalając nowym firmom i pomysłom postawić stopę na naszym ulubionym satelicie. Łazik będzie można zobaczyć na stanowisku NEUROSPACE w strefie wystawców.

LYO FOOD Sp. z o.o.

|
|
|

LYO FOOD to polska marka produkująca żywność liofilizowaną. Liofilizaty są potrawami, z których podczas procesu sublimacji zostaje usunięta woda. Dzięki temu jedzenie jest znacznie lżejsze, przy jednoczesnym zachowaniu 99% wartości odżywczych, walorów smakowych oraz naturalnego wyglądu. Z żywności liofilizowanej korzystają przede wszystkim podróżnicy i sportowcy. Jednak równie doskonale sprawdzi się ono podczas każdej dłuższej wędrówki, wyjazdu pod namiot, czy lotu w kosmos! Jakość produktów marki została niejednokrotnie potwierdzona nagrodami i wyróżnieniami. LYO FOOD poprowadzi „bistro” w Strefie Wystawców, gdzie odwiedzający ERC będą mieli okazję spróbować i zakupić liofilizowane dania oraz dodatkowo produkty związane z kosmosem (pochodzące np. z upraw hydroponicznych).

Hackathon NASA Space Apps Challenge Stalowa Wola

|
|
|

Hackathon NASA Space Apps Challenge to maraton kreatywności, adresowany do makerów, artystów, programistów, naukowców, projektantów, storytellerów, designerów, konstruktorów, technologów, innowatorów – krótko mówiąc wszystkich otwartych umysłów, które chcą tworzyć i rozwijać swoje projekty! Pula nagród wynosi już 60 000 zł i stale rośnie. Najlepsze rozwiązania otrzymają nagrody finansowe, rzeczowe, możliwość odbycia stażu, praktyk czy realizacji projektu z partnerską firmą! Najlepsze zespoły zostaną zgłoszone do oceny globalnej i będą walczyć o wyróżnienie przez NASA.

Miasto Kielce

|
|
|

Kielce (www.kielce.eu) - stolica województwa świętokrzyskiego, miasto położone w Górach Świętokrzyskich o atrakcyjnych walorach krajobrazowych, centrum gospodarcze, akademickie, kulturalne, sportowe i turystyczne, Miasto Gospodarz #ERC2023. Kielce leżą na unikatowym przyrodniczo i historycznie terenie Geoparku Świętokrzyskiego, który w 2021 r. został wpisany na listę Światowej Sieci Geoparków UNESCO. Prawie 67% powierzchni miasta to tereny zielone, a wszystkie obszary chronione stanowią ponad 62% powierzchni miasta. Duża jego część znajduje się w granicach Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego. Kielce ubiegają się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029. Na stoisku Miasta Kielce zaprezentuje się Urząd Miasta Kielce oraz miejskie instytucje - Energetyczne Centrum Nauki Industria Kieleckiego Parku Technologicznego (w sobotę, 16 września), a także Zespół Szkół Elektrycznych i Zespół Szkół Informatycznych im. gen. Józefa Hauke-Bosaka (w niedzielę, 17 września). Kielecki Park Technologiczny (KPT) (https://www.technopark.kielce.pl) to miejsce innowacyjne i kreatywne, współpracujące z przedsiębiorcami z całej Polski oraz z zagranicy. Energetyczne Centrum Nauki Industria (ECN) (https://ecn.kielce.pl) jako dział Kieleckiego Parku Technologicznego popularyzuje naukę wśród lokalnej społeczności poprzez samodzielne eksperymentowanie na wystawie „Energia" oraz w laboratorium „Generator Mocy". Odwiedzający stoisko Energetycznego Centrum Nauki Industria Kieleckiego Parku Technologicznego będą mogli poznać robota edukacyjnego Photona, a także przekonać się, czym są polimery i termokurczliwość. Wybiorą się w niezapomnianą podróż do świata kodów. Pomogą robotowi poruszać się w określonych kierunkach, rozpoznawać kolory, wydawać dźwięki, reagować na bodźce oraz wchodzić w interakcję z otoczeniem. Użyją także swojej wyobraźni plastycznej. Korzystając z tworzywa termoplastycznego i piekarnika, pod okiem edukatorów, wykonają zaprojektowane przez siebie kosmiczne zawieszki. Zespół Szkół Elektrycznych (ZSE) (https://zse-kielce.edu.pl/) i Zespół Szkół Informatycznych im. gen. Józefa Hauke-Bosaka (ZSI) (https://www.zsi.kielce.pl/) to nowoczesne szkoły oferujące najbardziej pożądane kierunki kształcenia, jak technik informatyk i programista. Podczas #ERC2023 pokażą jak dużą frajdę daje budowa robotów. Na zestawach zakupionych w ramach projektu „Wysokiej jakości kwalifikacje i staże zawodowe kluczem do sukcesu w branży IT" odbędą się pokazy konstruowania robotów z zestawów Lego.

FAQ

Gdzie można znaleźć więcej informacji na temat programu wydarzenia?

Na bieżąco aktualizowane, szczegółowe informacje o programie – Strefie Inspiracji, konkursach i warsztatach – będą dostępne w zakładkach ODWIEDZAJĄCY oraz O ERC -> STREFA INSPIRACJI na naszej stronie internetowej. Zapraszamy również do śledzenia profili ERC w mediach społecznościowych.

Jak mogę wziąć udział?

Zasadniczo można uczestniczyć na dwa sposoby: na miejscu i online. Przyjeżdżając do Kielc, będzie można zobaczyć eksperymenty, interaktywne pokazy i prezentacje przygotowane przez naszych wystawców, a także wziąć udział w mini warsztatach. Będzie można również zobaczyć z bliska Mars Yard, obejrzeć zawody i posłuchać debat w auli głównej Politechniki Świętokrzyskiej. Jeśli przyjazd do Kielc nie wchodzi w grę, można oglądać transmisję z wydarzenia na naszej stronie internetowej, aby śledzić przebieg konkursu, słuchać pasjonujących debat i prezentacji naszych prelegentów. Transmisja na żywo będzie prowadzona wyłącznie w języku angielskim.

Czy wstęp na wydarzenie jest bezpłatny?

Tak! Udział we wszystkich atrakcjach, transmisjach, pokazach, wykładach, warsztatach i debatach jest bezpłatny. Gotówkę można jednak wykorzystać na zakup gadżetów, plakatów czy książek na stoiskach wystawców na miejscu.

PROGRAM WYDARZENIA

Zawody łazików będą dostępne dla odwiedzających codziennie (15–17 września, od piątku do niedzieli) na kampusie Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. Strefa wystawców i prelekcje na auli będą dostępne głównie w weekend (16–17 września). Poniżej znajduje się szczegółowy program transmisji online oraz spotkań stacjonarnych. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Trzydniowa transmisja z wydarzenia odbędzie się wyłącznie w języku angielskim.

Data

Filtruj

MARSYARD TRANSMISJA (ENG)

European Rover Challenge – Światowe finały zawodów (DZIEŃ 1)

Światowe finały European Rover Challenge 2023. Zespoły studenckie z całego świata rywalizują o tytuł najlepszej konstrukcji łazika. Uczestnicy będą mogli śledzić ich postępy na miejscu 15-17 września w Kielcach.

9.00

NA AULI (PL)

Dzień otwarty Politechniki Świętokrzyskiej

Serdecznie zapraszamy nauczycieli i uczniów szkół średnich na Dzień Otwarty Politechniki Świętokrzyskiej oraz międzynarodowe zawody łazików marsjańskich European Rover Challenge 2023! Będzie to wyjątkowa okazja, aby poznać Politechnikę i odkryć fascynujący świat technologii i kosmosu. Startujemy o godzinie 9.00 w Auli Głównej PŚk.

11.00

NA AULI (ENG)

The Case for Space: How the Revolution in Spaceflight Opens a Future of Limitless Possibilities + Q&A

Prelekcja Dr Roberta Zubrina – założyciela „The Mars Society” (po angielsku)

12.00

MARSYARD TRANSMISJA (ENG)

Rozmowy z jury i ekspertami z branży kosmicznej

Marsyard studio

12.30

NA AULI (ENG)

Ask Me Anything! ESA BIC Poland

WHERE: Meeting point next to Auditorium

Michal Chwieduk – Startups, teams and people willing to start their own business are welcome to ask us about possible support opportunities at ESA BIC Poland

~19.30

Wieczorna obserwacja nieba i kino plenerowe!

W okolicy budynku rektoratu

Wydarzenie zależne od pogody – o ile pogoda pozwoli bezpośredni streaming obserwacji Słońca i wieczorno-nocnego nieba oraz filmów edukacyjnych.

MARSYARD

European Rover Challenge – Światowe finały zawodów (DZIEŃ 2)

Światowe finały European Rover Challenge 2023. Zespoły studenckie z całego świata rywalizują o tytuł najlepszej konstrukcji łazika. Uczestnicy będą mogli śledzić ich postępy na miejscu 15–17 września w Kielcach.

10–17.00

NA AULI (ENG) STREFA WYSTAWCÓW (PL)

Strefa inspiracji

Prezentacje, debaty i strefa wystawców

Strefa Inspiracji to miejsce, w którym każdy, niezależnie od wieku i kosmicznej pasji, znajdzie coś dla siebie. Na widzów ERC czekają nie tylko niesamowite projekty przygotowane przez uczestników zawodów robotycznych, ale także prelegenci i wynalazki z całego świata, a także nieskończona liczba pokazów, atrakcji i eksperymentów naukowych. Na głównej scenie wydarzenia uczestnicy zobaczą przede wszystkim inspirujące prezentacje, które zabiorą ich w najdalsze zakątki wszechświata, ale także różnorodne debaty, w których eksperci z branży związanej z eksploracją przestrzeni pozaziemskiej podzielą się z publicznością swoimi doświadczeniami.

10–14.00

STREFA WYSTAWCÓW (PL)

Konkurs rysunkowy pt. „Mój przyjaciel Łazik”

Stoisko Politechniki Świętokrzyskiej

W sobotę 16.09 w godz. 10:00 -14:00 na stoisku Politechniki Świętokrzyskiej w Strefie Wystawców, dzieci będą mogły narysować swoją pracę na temat: „Mój przyjaciel łazik” i zgłosić ją do konkursu. Laureaci najpiękniejszych/najciekawszych rysunków zostaną wyłonieni przez publiczność ERC w godz. 14:00-17:00. W niedzielę o godz. 11:00 dowiemy się natomiast, które prace zdobyły największą ilość głosów. Laureaci otrzymają książki „Kosmiczna Kraksa nad Wigrami” ze specjalną dedykacją autorki oraz upominki od organizatorów ERC.

10.00

NA AULI (ENG) TRANSMISJA (ENG)

Start dnia (DZIEŃ 2)

Krótki przegląd zawodów przedstawiony przez reprezentantów Jury ERC.

10.30

NA AULI (ENG) TRANSMISJA (ENG)

A Traveller’s Guide To The Stars

Prezentacja

Les Johnson - autor science fiction, fizyk i technolog NASA

11.00

Warsztaty dla młodzieży: „Kariera w sektorze kosmicznym”

Sala 1.10 bud. D, II piętro, obok biura prasowego

Justyna Średzińska, ESERO-Polska / Centrum Nauki Kopernik. Warsztaty „Kariera w sektorze kosmicznym” przeznaczone są dla młodzieży w wieku 14-19 lat. Czas trwania ok. 2 godz. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na warsztaty obowiązują zapisy do dnia: 10.09.2023 do godz. 22:00.

11.15

NA AULI (ENG) TRANSMISJA (ENG)

Debata: „A dream voyage to the Moon and beyond”

Debata

Join renowned experts from diverse fields as they examine the profound influence of literature, sci-fi, and space movies on our perception of the cosmos. Discover how science, cinematography, and literature inspire future generations of explorers, designers, architects, and engineers. Embark on this dream voyage to the Moon and beyond, where imagination meets reality.

Participants:
Les Johnson, author and NASA technologist
Prof. Gabriel Patrocinio, ISMAT
Kamil Muzyka, PFFN
Amelia VanderLaan, Consulate General of the United States of America in Krakow
Prof. Patrick Vaughan, UJ Dept. of American Studies, History of SciFi
Helena Milevych, KP Labs

12.00

NA AULI (PL)

FILM: Kosmiczne przygody pewnej Sondy. Dla dzieci i młodzieży

Dr Tomasz Rożek, Fundacja Nauka. To Lubię

Seria edukacyjna dla dzieci, przygotowana przez Nauka. To Lubię. Dzięki sondzie mali widzowie poznają Układ Słoneczny, czyli nasze kosmiczne sąsiedztwo.

12.00

NA AULI (PL)

PRELEKCJA: Gdzie w Układzie Słonecznym może istnieć życie? Dla dzieci i młodzieży

Dr Tomasz Rożek, Fundacja Nauka. To Lubię

Czy na Marsie może istnieć życie? A na przeraźliwie gorącej Wenus? Albo na gazowym gigancie Jowiszu? Dobre pytania, na które postaramy się znaleźć odpowiedź podczas podróży przez Układ Słoneczny.

12.00

MARSYARD TRANSMISJA (ENG)

Rozmowy z jury i ekspertami z branży kosmicznej

Marsyard studio

12.30

TRANSMISJA (ENG)

Prezentacja strefy inspiracji

Wystawcy, łaziki i zespoły studenckie ERC w centrum uwagi. Segment poświęcony wszystkim tym, którzy kształtują sukces ERC.

14.00

„Czy kosmici są wśród nas?” Spotkanie autorskie z Katarzyną Barcikowską

Sala 1.18 bud. D, II piętro, obok biura prasowego

Książka „Kosmiczna kraksa nad Wigrami”, to druga część wakacyjnych przygód grupy przyjaciół z całej Polski. Wątki autobiograficzne przeplatają się w niej z fikcją literacką. Grupa przyjaciół jak co roku spędza wakacje na kempingu na Suwalszczyźnie. Kiedy pewnego dnia podczas wyprawy do lasu natrafiają na tajemnicze znalezisko, nie mają wątpliwości – nad Wigrami doszło do kosmicznej kraksy! Tylko gdzie podziali się podróżnicy z odnalezionych przypadkiem galaktycznych pojazdów? Czy mali odkrywcy będą potrafili nawiązać z nimi kontakt?... „Kosmiczna Kraksa nad Wigrami” to kolejna część przygód, z meteorytami, łazikami i epoką lodowcową w tle.

2.00pm

NA AULI (ENG) TRANSMISJA (ENG)

The Unique Role of Geologic Mapping in Support of Lunar Exploration

Prezentacja

JAMES A. SKINNER, Jr. – Supervisory Geologist and USGS-NASA Planetary Geologic Mapping Program Coordinator (online)

14.45

NA AULI (ENG) TRANSMISJA (ENG)

Debata: „The Artemis endeavor: a journey of international collaboration to the Moon”

Debata

An interdisciplinary conversation with experts from diverse fields delving into the Artemis program's achievements and upcoming lunar exploration projects. This discussion highlights the collaborative efforts between the United States and Poland / Europe in space exploration and emphasizes the significance of intercultural dialogue and cooperation in fostering technological advancements, innovative solutions, and mission planning for future space endeavors.

Participants:
James A. Skinner, Jr. USGS-NASA (online)
Maria Antonietta Perino, Thales Alenia Space (online)
Nico Dettmann, ESA Head of Lunar Transportation Group (HRE-L)
Prof. Grzegorz Wrochna, POLSA
Dr Gordon Wasilewski, OFFWorld Europe (online)
Anna Krzyżanowska, Danish Technological Institute

15.10

„Czy kosmici są wśród nas?” – Warsztaty dla dzieci i młodzieży (8-12 lat)

Sala 1.18 bud. D, II piętro, obok biura prasowego

Warsztaty – Prowadzący – koordynator platformy bezpiecznyprojekt.pl – proponuje uczestnikom interaktywne warsztaty, na bazie prezentacji. Chyba każde dziecko marzy o podróży w kosmos, przez czas i przestrzeń. Dzieci (ale i dorośli) wyobrażają sobie, jak mogą wyglądać tzw. kosmici? Czy w ogóle istnieją? Jak się komunikują? Czym się posługują, jakimi dysponują technologiami? Czy potrafilibyśmy się z nimi porozumieć, a może nawet zaprzyjaźnić? Warsztaty mają na celu sprowokować dzieci do rozmowy, żywej dyskusji, wymiany poglądów i pomysłów. Zabawne, czasem zaskakujące, w lekki sposób poruszają kwestię różnorodności kulturowych, językowych i technologicznych. Czy spełnienie naszych marzeń o spotkaniu z kosmitami jest bliższe niż przypuszczamy?

15.30

NA AULI (PL)

Inauguracja projektu: DIRECTION SPACE

Moderator: Dr Tomasz Rożek

DEBATA: Sławosz Uznański (Astronauta projektowy ESA), Anna Burzykowska (ESA Copernicus Officer, inicjatorka inicjatywy Direction Earth/Space), Milena Ratajczak (Fundacja New Space, edukatorka, nauczyciel akademicki), Beata Daszyńska-Muzyczka (prezeska BGK, wspierająca inicjatywy edukacyjne i kosmiczne, m.in. poprzez powołanie Fundacji Empiria i Wiedza)

15.30

TRANSMISJA (ENG)

Rozmowy z jury i ekspertami z branży kosmicznej

Marsyard studio

16.00

TRANSMISJA (ENG)

Prezentacja strefy inspiracji

Wystawcy, łaziki i zespoły studenckie ERC w centrum uwagi. Segment poświęcony wszystkim tym, którzy kształtują sukces ERC.

16.30

NA AULI (ENG) TRANSMISJA (ENG)

Crime in space: Threat to Our Future

Lecture

Artemis Westenberg – CEO, Explore Mars Europe


Crimes in Space seems like an esoteric subject only for those of us that like to philosophize about happenstance events in the future. However, is that really so? What if a commercial/tourist astronaut, while in space, decides that he/she would like to do the EVA, in stead of a crewmember that is slated for that EVA and thus proceeds with hurting that crewmember? What if my (imaginary) Asteroid Mining Company miscalculates in the trajectory of the asteroid I am moving into Earth orbit to harvest its riches, and bye-bye Krakow? Sure, the Space Treaty stipulates that Governments (not companies!) are liable for damages. But who will adjudicate? How binding will the judgement be? What is clear that we need to figure out, and soon too, how to handle the expanding presence of humans in Space. Join me in my journey along the near future and what we need to agree on to make Space travel fair and keep it honest for everyone.

17.10

NA AULI (ENG) TRANSMISJA (ENG)

Podsumowanie dnia

MARSYARD

European Rover Challenge – Światowe finały zawodów (DZIEŃ 3)

Światowe finały European Rover Challenge 2023. Zespoły studenckie z całego świata rywalizują o tytuł najlepszej konstrukcji łazika. Uczestnicy będą mogli śledzić ich postępy na miejscu 15–17 września w Kielcach.

10.00

Kosmiczne warsztaty!

Kraina Twórczości – Buduj z nami kosmiczne roboty! Uczestniczki oraz uczestnicy w wieku 5-11 lat zbudują ruchome mechanizmy z klocków i zaprogramują je! Zaprojektujemy też Bazę Księżycową w programie do modelowania 3D!

10–16.00

NA AULI (ENG) STREFA WYSTAWCÓW (PL)

Strefa inspiracji

Prezentacje, debaty i strefa wystawców

Strefa Inspiracji to miejsce, w którym każdy, niezależnie od wieku i kosmicznej pasji, znajdzie coś dla siebie. Na widzów ERC czekają nie tylko niesamowite projekty przygotowane przez uczestników zawodów robotycznych, ale także prelegenci i wynalazki z całego świata, a także nieskończona liczba pokazów, atrakcji i eksperymentów naukowych. Na głównej scenie wydarzenia uczestnicy zobaczą przede wszystkim inspirujące prezentacje, które zabiorą ich w najdalsze zakątki wszechświata, ale także różnorodne debaty, w których eksperci z branży związanej z eksploracją przestrzeni pozaziemskiej podzielą się z publicznością swoimi doświadczeniami.

10.00

NA AULI (ENG) TRANSMISJA (ENG)

Start dnia (DZIEŃ 3)

Krótki przegląd zawodów przedstawiony przez reprezentantów Jury ERC.

10.30

NA AULI (ENG) TRANSMISJA (ENG)

Powering the Global Green Deal with Earth Observations

Prezentacja

Dr Anna Burzykowska – Copernicus Innovation Officer, Europejska Agencja Kosmiczna

11.00

NA AULI (ENG) TRANSMISJA (ENG)

Debata: „Space sector: driving Earth’s sustainable development. Towards Space Transformation?”

Debata

Join experts from various fields in a conversation about the role of the space sector in Earth's sustainable development. Explore the sector's development and its potential for daily life applications. Discover the driving force behind transformative changes in our modern world. This discussion supports UN SDG17 goals, emphasizing Earth observation, geolocation, technology transfer, satellite communication, space science, and exploration.

Participants:
Anna Burzykowska (Copernicus Innovation Officer, ESA)
Prof. Alessandro Golkar (Technical University of Munich / MIT)
Dr Aleksandra Bukała, POLSA
Artemis Westenberg, Explore Mars Europe

11.50

NA AULI (PL)

Układ Słoneczny bez tajemnic i inne ciała niebieskie + Q&A, dla dzieci i młodzieży

Justyna Średzińska, ESERO Polska / Centrum Nauki Kopernik – Układ Słoneczny to nasze najbliższe otoczenie w kosmosie. Dziś wiemy, że to grawitacyjnie związany system ciał niebieskich krążących wokół Słońca. W jego skład wchodzą planety, planety karłowate, księżyce i małe ciała niebieskie, takie jak planetoidy, komety i meteoroidy. Całkiem dobrze znamy Układ Słoneczny, ale czy wiemy o nim już wszystko? Którą z planeta warto odwiedzić, a może lepiej wybrać sią na księżyce? Co znajduje się dalej, poza granicami Układu Słonecznego? Co obserwują i planują obserwować kosmiczni naukowcy i naukowczynie? Wciąż istnieje wiele niewiadomych. Badamy Układ Słoneczny, ten ciągle zmieniający się system, a dzięki nowym technologiom możemy go oglądać coraz dokładniej, rozumieć lepiej i odkrywać nowe obiekty.

11.50

TRANSMISJA (ENG)

Rozmowy z jury i ekspertami z branży kosmicznej

Marsyard studio

12.10

TRANSMISJA (ENG)

Prezentacja strefy inspiracji

Wystawcy, łaziki i zespoły studenckie ERC w centrum uwagi. Segment poświęcony wszystkim tym, którzy kształtują sukces ERC.

12.50

NA AULI (ENG) TRANSMISJA (ENG)

“Mars na Ziemi” – Prezentacja projektu fotograficznego

Matjaž Tančič

14.00

NA AULI (ENG) TRANSMISJA (ENG)

Orbiting Opportunities: Bridging Space Innovations and Everyday Business for Earth’s Future

Prezentacja

Shelli Brunswick (online) – COO of Space Foundation, UNOOSA Mentor

14.30

NA AULI (ENG) TRANSMISJA (ENG)

Debata: „Investing in the space sector”

Debata

Engage in an interdisciplinary dialogue between investors, business representatives, and space sector experts, exploring the transformative impact of space technologies, data, and services in addressing current and future Earth challenges and crises. The debate will highlight the immense potential of the space sector in generating employment opportunities, fostering start-ups, and driving innovation across various aspects of our daily lives.

Participants:
Shelli Brunswick, Space Foundation (online)
Yigal Harel and Yifat Ferrer, WeSpace Technologies (online)
Raphael Roettgen, E2MC Ventures
Michał Chwieduk, ESA BIC Poland
Dr Krzysztof Kanawka, Blue Dot Solutions
Igor Kolek, Neurospace

15.20

TRANSMISJA (ENG)

Prezentacja strefy inspiracji

Wystawcy, łaziki i zespoły studenckie ERC w centrum uwagi. Segment poświęcony wszystkim tym, którzy kształtują sukces ERC.

16.00

NA AULI (ENG) TRANSMISJA (ENG)

Ceremonia wręczenia nagród

Przekonajmy się, które drużyny znalazły się na podium zarówno w stacjonarnej, jak i zdalnej formule zawodów.