Aktualności

Strefa Inspiracji

Ruszyła rekrutacja Wystawców do Strefy Pokazów Naukowo – Technologicznych!

Trwa rekrutacja Wystawców do Strefy Pokazów Naukowo-Technologicznych organizowanej w ramach 4. edycji European Rover Challenge, która odbędzie się w dniach 14-16 września 2018 na terenie Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach.

Do Strefy zapraszamy uczelnie i koła naukowe, organizacje non-profit i wszystkie podmioty realizujące projekty z zakresu nowych technologii, robotyki, inżynierii, STEM i STEAM.

Celem Strefy Pokazów Naukowo-Technologicznych jest pobudzanie zainteresowania i popularyzacja wiedzy o nowych technologiach, najnowszych badaniach, eksploracji przestrzeni kosmicznej oraz korzyściach płynących z technologii kosmicznych dla ogółu społeczeństwa. Wystawcy mają możliwość prezentacji swoich działań i osiągnięć oraz zorganizowania interaktywnych pokazów, doświadczeń przeprowadzanych na oczach widzów lub przy aktywnym udziale publiczności, warsztatów dla dzieci i młodzieży oraz działań angażujących całe rodziny.

Ważne jest by działania popularyzatorskie w ramach Strefy Pokazów pobudzały kreatywność u widzów i pokazywały, jak ważne w dzisiejszym świecie jest przekraczanie utartych schematów w myśleniu o relacjach między różnymi dziedzinami nauki i wykorzystywaniu ich zdobyczy w sposób pośredni lub bezpośredni dla dobra ludzkości.

Do dyspozycji każdego Wystawcy będą namioty o standardowej powierzchni z dostępem do mediów i wyposażeniem umożliwiającym przygotowanie stanowiska wystawienniczego.

Udział w ERC to także doskonała okazja do promocji swoich osiągnięć oraz nawiązania współpracy z przedstawicielami biznesu, nauki, agencji kosmicznych, administracji i mediów.

W tym roku pieczę nad organizacją Strefy Pokazów Naukowo-Technologicznych sprawuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Zgłoszenia prosimy przysyłać na adres: edyta@roverchallenge.eu
Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń mija: 31 lipca 2018.

Regulamin oraz Formularz Zgłoszeniowy znaleźć można tutaj.Subscribe to our newsletter!

I have read and agree to the terms & conditions, privacy policy and want to receive the ERC newsletter via email

Podobne wpisy