Aktualności

strefa inspiracji

wideo

Problematyka kolonizacji Marsa w ujęciu gier planszowych i gier wideo

W sercach miłośników science fiction Mars zajmuje szczególne miejsce. Przyciąga on wyobraźnię od drugiej połowy XIX wieku, kiedy to włoski astronom Giovani Schiaparelli dokonał odkrycia na nim rzekomych kanałów mających świadczyć o tym, jakoby zamieszkiwała go cywilizacja znacznie bardziej rozwinięta od naszej. Chociaż dziś Czerwona Planeta jawi się nam jako świat pozbawiony życia, to nasze zainteresowanie tym globem nie wygasło. W nadchodzących dziesięcioleciach planowane jest wysłanie misji załogowej, a w dalszej perspektywy bierze się również pod uwagę zasiedlenie Marsa przez ludzi.

Rosnące zainteresowanie tą planetą odzwierciedla także kultura popularna, upowszechniająca problematykę jej kolonizacji. O tym, jak to zagadnienie ukazane zostało w grach opowiadają Ignacy Trzewiczek, prezes Portal Games oraz Jacek Wyszyński, prezes Pyramid Games. Rozmowę prowadzi Łukasz Wilczyński, prezes Europejskiej Fundacji Kosmicznej, zaś dyskusja poprzedzona została wstępem, który był uprzejmy wygłosić Gianfranco Visentin, kierownik sekcji automatyki i robotyki Europejskiej Agencji Kosmicznej.

— 📌 Kongres Futurologiczny 2021 / Blok Kultury / Klaster Mediów Cyfrowych i Gier

Zobacz nagranie z rozmowy:Subscribe to our newsletter!

I have read and agree to the terms & conditions, privacy policy and want to receive the ERC newsletter via email

Podobne wpisy