Strefa zawodnika

Zawody

Co nowego? ERC’23 formuła on-site

OGÓLNE ZMIANY I DOKUMENTACJA

  • Więcej drużyn zostanie zakwalifikowanych do finałów (20-25, TBC – zależy od harmonogramu);
  • Maksymalna masa łazika zwiększona do 75kg (aby zmieścić większe baterie, mechanizm wiercenia itp;
  • Ogólne wymagania dotyczące łazików dostarcza organizator, szczegółowe wymagania mogą być opracowane przez zespoły. Plan testów musi być dostarczony przez zespoły, wyniki testów muszą być sprawdzone z wymaganiami;
  • Wymagana zawartość dokumentacji zostanie zmodyfikowana (np. zamiast dotychczasowych sekcji „założenia projektowe” i „architektura (…)” wymagane będzie więcej szczegółów dotyczących projektu);
  • Harmonogram zostanie zmodyfikowany, więc nie obawiaj się, że nie będziesz miał czasu na dostarczenie dokumentacji.

 

Nowość! Działamy aktywnie nad sformalizowaniem certyfikacji dla finalistów ERC! Co to oznacza? Planujemy wdrożenie weryfikowalnych certyfikatów, które zapewnią formalny dokument poświadczający profesjonalny rozwój branżowy w zatwierdzonym przez jury uproszczonym „sylabusie” nauki.

 

KONKURENCJE

  • [SCIENCE] Nastąpi modyfikacja Zadania Naukowego, które zostanie połączone z Zadaniem Zbierania Próbek. Wykorzystanie drona zostanie zaimplementowane w Zadaniu Naukowym;
  • [NAVIGATION] Brak drona w zadaniu nawigacyjnym;
  • [MAINTENANCE] Bez zmian;
  • [PRESENTATION] Drobne zmiany (wymagania związane z prezentacją);
  • [PROBING] Brak zadania!

Przewidziane zadania są następujące:

Nr Nazwa  Czas*: Zmiany w porównaniu do ERC 2022
1 Science Task 15 minut na przygotowanie

60 minut na wykonanie

§ Połączone z zadaniem zbierania próbek (należy zebrać zarówno próbkę powierzchniową jak i głęboką (np. z odwiertu) (pomiar masy)

§ Zadanie dotyczące dronów jest włączone do zadania naukowego

§ Część naukowa podobna do ERC 2022

2 Navigation Task 15 minut na przygotowanie

30 min. na wykonanie

§ Dron wyłączony z tego zadania. Niemniej jednak będzie to zadanie podobne do ERC 2022.
3 Maintenance Task 15 minut na przygotowanie

30 min. na wykonanie

§ To samo co w 2022 r. Zawczasu zbuduj swój panel do ćwiczeń!
4 Presentation Task 10 minut na przygotowanie

50 min. na prezentację

§ Niewielkie zmiany (wymagania związane z prezentacją, np. inna treść związana z projektem)

 

*Przydziały czasu na finał mogą zostać zmniejszone w celu zaproszenia większej ilości drużyn na finał w Polsce (większa ilość drużyn będzie w tym przypadku traktowana jako główny cel)Subscribe to our newsletter!

I have read and agree to the terms & conditions, privacy policy and want to receive the ERC newsletter via email

Podobne wpisy