Aktualności

Agencja Rozwoju Przemysłu Partnerem ERC

Do grona Partnerów European Rover Challenge dołączyła Agencja Rozwoju Przemysłu.

ARP S.A. jest spółką akcyjną w nadzorze Prezesa Rady Ministów, której zadaniem jest wspieranie przedsiębiorstw w w prowadzeniu i rozwijaniu działalności, a także w realizacji procesów restrukturyzacji.

Szeroki wachlarz instrumentów wsparcia obejmuje zarówno produkty finansowe, jak i pozafinansową pomoc w realizacji przedsięwzięć, m.in. poprzez udostępnianie terenów inwestycyjnych i obiektów produkcyjnych w ramach zarządzanych przez ARP Specjalnych Stref Ekonomicznych. Spółka łączy także partnerów zainteresowanych nawiązaniem współpracy przy realizacji projektów innowacyjnych.

Agencja Rozwoju Przemysłu odgrywając ważną rolę w zwiększaniu konkurencyjności polskiej gospodarki od kilku lar silnie angażuje się w projekty promujące sektor kosmiczny i wykorzystywanie opracowywanych na jego potrzeby technologii w innych obszarach przemysłu. Od trzech lat ARP współorganizuje program stażowy pod nazwą Rozwój Kadr Sektora Kosmicznego, patronuje również tworzeniu ESA BIC – biznesowego inkubatora przedsiębiorczości Europejskiej Agencji Kosmicznej.Subscribe to our newsletter!

I have read and agree to the terms & conditions, privacy policy and want to receive the ERC newsletter via email

Podobne wpisy