Rada doradcza

/Rada doradcza
Rada doradcza 2019-08-28T09:21:25+00:00

RADA DORADCZA PROJEKTU

Rada Doradcza Projektu zapewnia doradztwo i informacje zwrotne dla zespołu zarządzającego projektem na temat strategii i polityki rozwoju oraz komunikacji projektu European Rover Challenge.

Rada ma następujące cele:

  1. Działać jako zasób wsparcia dla Zespołu Zarządzającego Projektem w zakresie tworzenia sieci międzynarodowych kontaktów dla projektu,
  2. Służyć jako mechanizm rozwoju, wyjaśniania i wymiany pomysłów i problemów związanych z Projektem, zidentyfikowanych przez członków komitetu

Stali członkowie Rady:

Łukasz Wilczyński

Prezes, Europejska Fundacja Kosmiczna (Przewodniczący Rady)

Prezes Planet Partners, autor i współorganizator projektu European Rover Challenge. Zawodowo od 15 lat związany z branżą komunikacyjną. Specjalizuje się w kreacji strategicznej, komunikacji marek i mierzalności efektów działań. Komentator i ekspert w sektorze kosmicznym w mediach. Laureat nagrody Tiuterra Crystal 2017 (kryształ zawierający fragmenty Ziemi oraz meteorytu marsjańskiego) wręczanego corocznie przez Austriackie Forum Kosmiczne osobowościom sektora kosmicznego za zasługi w promocji i rozwoju tematów kosmicznych na świecie. W latach 2008 – 2013 europejski koordynator organizacji The Mars Society.

Maria Antonietta Perino

Szefowa Zaawansowanych Projektów Eksploracji, Thales Alenia Space

Uzyskała tytuł inżyniera jądrowego na Politechnice w Turynie. W 1988 roku uczestniczyła w pierwszej letniej sesji Międzynarodowego Uniwersytetu Kosmicznego (M.I.T, Boston), a następnie została członkiem wydziału. Od niedawna jest także członkiem Rady Naukowej. Od 1986 roku pracuje w Thales Alenia Space – Turyn, jako Kierownik Programów ESA i ASI związanych głownie z projektami: ExoMars, Mars Sample Return i Aurora Core Program, gdzie obecnie pełni funkcję dyrektora ds. relacji ze stowarzyszeniami kosmicznymi. Angażuje się w działania promujące rozwój młodych profesjonalistów z branży kosmicznej, jest autorką kilku publikacji, artykułów i raportów oraz współredaktorką Acta Astronautica. Należy do różnych komitetów naukowych w ramach EuroScience Open Forum (ESOF) i Women in Aerospace, a także do de l’Air et de l’Espace oraz Międzynarodowej Akademii Astronautyki. Była wiceprzewodniczącą Międzynarodowego Biura Federacji Astronautycznej odpowiedzialnego za działania techniczne i rozwój IAC.

Dr Gerald Steinbauer

Politechnika w Graz

Jest profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Technologii Oprogramowania na Politechnice w Graz w Austrii, gdzie prowadzi tam grupę badawczą ds. Inteligentnych Systemów Autonomicznych. Jego głównym zainteresowaniem badawczym jest opracowanie wytrzymałych autonomicznych robotów, w tym kompletnych systemów nawigacyjnych (mapowanie, samo-lokalizacja, planowanie ścieżek, modelowanie środowiska, pokonywanie ścieżek) dla autonomicznych robotów w strukturalnych i nieustrukturyzowanych środowiskach, jak również niezawodna inteligencja pokładowa. Przeprowadził kilka podstawowych i stosowanych projektów badawczych, które otrzymały dofinansowanie od FWF, FFG i przemysłu. Jego grupa badawcza posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji sprzętu, oprogramowania i architektury sterowania autonomicznych robotów. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów prezentowanych w czasopismach, na konferencjach i warsztatach oraz organizatorem szeregu warsztatów i różnego rodzaju wydarzeń naukowych.

Dr Armin Wedler

Instytut Robotyki i Mechatroniki, Niemiecka Agencja Kosmiczna DLR

W 2004 roku otrzymał dyplom z Inżynierii Mechanicznej i licencjat z Robotyki na Uniwersytecie Leibniza w Hanowerze, a w 2010 obronił doktorat poświęcony adaptacyjnym systemom pasywnym, zgodnym z przeznaczeniem w robotyce. Od 2006 roku pracował dla Uniwersytetu Leibniza, a w 2008 dołączył do DLR-RM. Od tego czasu koncentruje się na projektowaniu i rozwoju badań planetarnych, robotów kosmicznych i systemów mobilnych. Pracował jako kierownik projektu, kierownik techniczny i członek zespołów projektowych dla wielu przemysłowych i naukowych projektach robotycznych w tym: ExoMArs, DEXHAND (2010-2012) i ROBEX (2013-2017), gdzie pełnił rolę lidera projektu. Jest szefem działu eksploracji planet w DLR-RM.

Dr Alexander Nawrocki 

NXT Robotics, Airspeed Equity, Ameritege Technology Partners, Neubloc

Koncentrując się na technologii i międzynarodowej infrastrukturze rozwojowej, dr Alexander Nawrocki posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu i kierowaniu technologiami w wielu dziedzinach. Pełni funkcję CEO i przewodniczy Radzie Dyrektorów kilku spółek. Był odpowiedzialny za zarządzanie wszystkimi aspektami operacji kosmicznych w kanadyjskiej stacji kosmicznej Robotics, gdzie zarządzał systemami wykorzystywanymi do utrzymania i obsługi Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Zatrudniał i zarządzał zespołem 1200 inżynierów pracujących na całym świecie, odpowiedzialnych za projektowanie, rozwijanie i utrzymywanie wbudowanych systemów robotycznych o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa w czasie rzeczywistym. Dr Nawrocki kierował również zespołem NASA / CSA, który wdrożył naziemną kontrolę urządzeń robota w programie International Space Station.

Był punktem kontaktowym NASA dla Centrum Kontroli Stacji Kosmicznej i dyrekcji ds. operacji misji (uczestniczył jako kontroler lotu w lotach kosmicznych NASA) współpracując z Kanadą, Stanami Zjednoczonymi, Europą, Japonią i Rosją. Dr Nawrocki był czołowym członkiem zespołu NASA Shuttle Tiger w pierwszym locie Endeavour.

Piotr Węclewski

GNC Robotics R&D Lead, Airbus Defence and Space

Specjalista w dziale R&D w AIRBUS z kilkunastoletnim doświadczeniem w pracy badawczej i przemyśle, zajmujący się wieloma tematami dotyczącymi nawigacji, symulacji i sterowania łazikami. Zainteresowany nowymi technologiami i robotyką w zakresie eksploracji i wykorzystania przestrzeni kosmicznej. Uczący się przez całe życie, kierujący się pasją, zawsze otwarty na dzielenie się wiedzą, dyskusję i współpracę na rzecz ambitnych celów. ERC jest dla niego doskonałą okazją do połączenia kreatywności i pasji z doświadczeniem i wiedzą, w celu dalszej eksploracji kosmosu, a także wykorzystania jej w kierunku zrównoważonej świetlanej przyszłości.

Wspierający członkowie Rady (wybrani na potrzeby edycji 2019):

Dr Anna Karahan

Europejska Fundacja Kosmiczna, koordynator ERC 2019

Organizatorzy

Patroni Honorowi

Partnerzy

Partnerzy Wspierający

Data Partner

Nagroda Specjalna

Patroni Medialni

Współorganizatorzy konferencji

Patron medialny konferencji